Je voetafdruk

ANBI

Culturele ANBI

Het Klimaatmuseum is een culturele ANBI. Dit biedt donateurs extra belastingvoordeel. Particulieren mogen 1,25 keer het giftbedrag aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting. Ondernemingen mogen 1,5 keer het giftbedrag aftrekken in hun aangifte vennootschapsbelasting. Dat is dus erg gunstig.

Doelstelling
Door middel van kunst en creativiteit de klimaatcrisis beter invoelbaar en inzichtelijk maken, en verrassende en inspirerende perspectieven bieden, zodat we meer in beweging komen voor een duurzame wereld.

Beleidsplan op hoofdlijnen
We voeren verschillende projecten uit voor een groot en divers publiek. Hier staat meer informatie.

Bestuurssamenstelling
Stichting Het Klimaatmuseum heeft een raad van toezichtmodel. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken. De raad van toezicht bestaat momenteel uit 4 leden, die tezamen een brede en relevante expertisemix hebben: klimaat, kunst, musea, community, ondernemerschap en financiën. De leden worden voor 4 jaar benoemd, waarna zij nog eenmaal voor 4 jaar opnieuw benoemd kunnen worden. De raad van toezicht vergadert een aantal keer per jaar, adviseert de directeur-bestuurder en past de Governance Code Cultuur toe.

Raad van toezicht
Annemarie den Dekker (voorzitter)
Denise de Boer (penningmeester)
Simon Bushell (algemeen lid)

Directeur-bestuurder
Laura van Rutten

Beloningsbeleid
De leden van de raad van toezicht krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een onkostenvergoeding voor hun aanwezigheid bij vergaderingen. De directeur-bestuurder, teamleden en andere mensen en partijen die werkzaamheden uitvoeren voor het Klimaatmuseum worden momenteel beloond op freelance basis. Het Klimaatmuseum heeft (nog) geen werknemers in dienst.

Contactgegevens
Naam: Stichting Het Klimaatmuseum
E-mailadres: info@klimaatmusuem.nl
Postadres: Roelof Hartplein 122, 1071 TT Amsterdam
Telefoonnummer: 0611247829

Zakelijke gegevens
KvK: 72088567
RSIN: 858981208
IBAN: NL 72 TRIO 0379 6528 62
BTW-nummer: 858981208B01

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Hier staat meer informatie over onze projecten.

Financiële verantwoording
Jaarverslag en jaarrekening 2022
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Meld je aan voor de nieuwsbrief! Dan ben je als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van het Klimaatmuseum.